OPĆI ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o udrugama od 1.10.2014. g.
Klasifikacija djelatnosti udruga
Vodic za osnivanje udruge i uskladjivanje s novim propisima
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitara i čuvara
Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN br. 54-04)

POREZNI PROPISI

Porezne olakšice za sportaše
Uputa o postupanju za obavljanje gospodarske djelatnosti udruge

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Olimpijska povelja 2007.
Autonomija olimpijskog i sportskog pokreta
Nomenklatura sportova i sportskih grana 2014
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti hrvatskog olimpijskog odbora
Pravilnik o načelima i osnovnim uvjetima sustava športskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih hrvatskih športaša i trenera
Kriteriji za vrednovanje sportskih programa nacionalnih sportskih saveza
Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju kadrova u športu
Arbitražna pravila sportskog arbitražnog sudišta
Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže
Odluka o troškovima postupka pred sportskim arbitražnim sudištem
Odluka o troškovima postupka pred vijećem sportske arbitraže