JAVNA NABAVA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava) / 01.12.2022.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JeN-1/23
Troškovnik
Ponudbeni list


PLAN NABAVE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA ZA 2023. GODINU / 06.10.2022.
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Ivan Polhert
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Dado Marković


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava) / 13.12.2021.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JeN-1/22
Troškovnik
Ponudbeni list

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Ivan Polhert
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Dado Marković


Plan nabave Zajednice športskih udruga grada Vukovara za 2022. godinu / 15.10.2021.


Plan nabave Zajednice športskih udruga grada Vukovara za 2021. godinu
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2020. godinu / 04.01.2021.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava) / 16.12.2020.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JeN-1/21
Troškovnik
Ponudbeni list


Dopuna plana nabave ZŠUGV za 2020. godinu / 30.06.2020.
Izjave o postojanju/ne postojanju sukoba interesa / 10.03.2020.
Plan nabave ZŠUGV za 2020. godinu / 10.12.2019.