Financijski dokumenti

Popis športskih udruga – klubova koji su dostavili programe po osnovi Poziva za javne potrebe u području športa za 2018. god.
Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga – klubova grada Vukovara
Program javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2018.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, te posebni uvjeti ugovora
Financijski plan za 2018. god
Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2018. god.
Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2018. god. – UPUTE ZA PRIJAVITELJE
Manifestacije za 2018. god.
Obrazac Općih podataka
Odluka o davanju suglasnosti za detaljni plan raspodjele sredstava unutar programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2018. god.
Odluka o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja programa javnih potreba u sportu na području grada Vukovara
1. OPĆI PODACI O SPORTSKOM KLUBU
Obrazac-prijave – djelovanje-sportskog-kluba
Obrazac-prijave – Sport-osoba-s-invaliditetom
Obrazac-prijave – sportska-manifestacija
Obrazac-prijave – Sportska-rekreacija
ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA