DOKUMENTI ZAJEDNICE

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2022. godinu / 23.12.2021.

Izmijenjeni detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2021. godinu / 23.12.2021.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave / 03.12.2021.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2021. godinu / 22.01.2021.

Kriteriji za sufinanciranje rada stručnog kadra / 30.10.2018.

Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima za organizaciju i sufinanciranje sportskih manifestacija na području grada Vukovara / 30.10.2018.

Pravilnik o stipendiranju sportaša / 11.10.2017.