POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava)

Na temelju članka 48. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (URBROJ: 121/22 od 22. kolovoza 2022.), Zajednica športskih udruga grada Vukovara upućuje gospodarskom subjektu poziv za dostavu ponuda sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava) / […]