Čestitka ZSUGV

“Radost u srcu, u duši veselje, osmijeh na licu to su naše želje. Pored sebe da imate drage Vam ljude i da Vam ovaj Božić jako sretan bude.”

Provjera formalnih uvjeta – Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Ukupno zaprimljenih programa do 03. prosinca 2018. godine je 45 i prijaviteljima su dodijeljeni evidencijski brojevi prijave kako slijedi:   EB NAZIV SPORTSKOG KLUBA 1. Boksački klub „Borovo“ Vukovar 2. Nogometno središte Vukovar 3. Šahovski klub „Vukovar 91“ 4. Hrvatski rukometni klub „Borovo“ 5. Sinanju shin do „Vukovarski  sokol“ 6. Golubica – udruga za osobe […]

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine” broj 26/15) i članka 51. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara, […]