Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu. Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge […]

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu. Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Javni poziv za provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravlja građana grada Vukovara za 2023. godinu

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje JAVNI POZIVza provođenje programa promicanja sporta u cilju očuvanja zdravljagrađana […]

Javni poziv za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje JAVNI POZIVza provođenje programa razvoja ženskog sportau gradu Vukovaru za […]