POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava)

Na temelju članka 48. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (URBROJ: 121/22 od 22. kolovoza 2022.), Zajednica športskih udruga grada Vukovara upućuje gospodarskom subjektu poziv za dostavu ponuda sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava) / […]

Provjera formalnih uvjeta – Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje u području sufinanciranja gospodarenja sportskim objektima za 2023. godinu, imenovano Odlukom Izvršnog odbora Zajednice (URBROJ: 221/22 od 06. listopada 2022.), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere. Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Poziv bilo je 7. […]

Provjera formalnih uvjeta – Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini.

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje u području sufinanciranja gospodarenja sportskim objektima za 2023. godinu, imenovano Odlukom Izvršnog odbora Zajednice (URBROJ: 221/22 od 06. listopada 2022.), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere. Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Poziv bilo je 7. […]

Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa […]