JAVNI POZIV

Članak 1. Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša 2023. godine u gradu Vukovaru. Članak 2. U izboru za najuspješnije pojedince i kolektive mogu sudjelovati samo članice Zajednice. Prijedlog za izbor najuspješnijih pojedinaca i kolektiva članica Zajednice podnosi u pismenom obliku uz obrazloženje koje sadrži sportska postignuća pojedinca ili […]

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini. Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 60.000,00 €, a koja su […]

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara u 2023. godini

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara u 2023. godini. Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području sporta za 2023. godinu iz raspoloživih sredstava Zajednice, u ukupnom iznosu od 365.300,00 €, a koja su u […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava)

Na temelju članka 48. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (URBROJ: 121/22 od 22. kolovoza 2022.), Zajednica športskih udruga grada Vukovara upućuje gospodarskom subjektu poziv za dostavu ponuda sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava) / […]

Provjera formalnih uvjeta – Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje u području sufinanciranja gospodarenja sportskim objektima za 2023. godinu, imenovano Odlukom Izvršnog odbora Zajednice (URBROJ: 221/22 od 06. listopada 2022.), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere. Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Poziv bilo je 7. […]