Rezultati natječaja – Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2022. godinu

Na temelju članka 76. stavka 1. i stavka 4.  Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 51. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice na prijedlog Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenjivanje, donijelo je Detaljni plan raspodjele financijskih […]

PROVJERA PROPISANIH UVJETA – Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2022. godinu

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2022. godinu, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje (URBROJ: 228/21 od 03. prosinca 2021. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava […]

Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 51. Statuta […]

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2021. godini

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 51. Statuta Zajednice sportskih […]