ODLUKA o pokretanju jednostavne nabave usluga

Na temelju članka 43. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara, a sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, predsjednik Zajednice športskih udruga grada Vukovara donosi ODLUKU o pokretanju jednostavne nabave usluga Članak 1. Pokreće se postupak jednostavne nabave usluga utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša; evidencijski broj nabave: JeN-1/21, procijenjena vrijednost nabave […]

Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2021. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 51. Statuta Zajednice sportskih […]

Sportska natjecanja

Poštovani, kako nam se bliži početak ili nastavak novih športskih natjecanja ili sezona molimo vas da još jednom upoznate sve svoje klubove sa područja vaše općine/grada sa preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koje se odnose na održavanje sportskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima i natjecanja na otvorenom. Na dolje navedenim linkovima nalaze se […]

Javni poziv za prikupljanje programa za izradu Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje […]